Din förfrågan behandlas.
elfa

Elfa etablerar koncernkontor i Malmö för att stödja fortsatt expansion

2011-03-23
SE_press_20110323

Elfa satsar kraftigt på tillväxt med målsättningen att dubbla omsättningen de kommande 5 åren genom både organisk tillväxt och företagsförvärv. Det är framförallt genom expansion i Centraleuropa, men även inom Norden och mot USA tillväxten ska ske. Viktiga steg i denna satsning är uppbyggnad av vår säljorganisation i Europa med fokus i första hand på Tyskland, Frankrike och Polen. Dessa säljbolag förstärktes redan under 2010 för att skapa förutsättningar för snabbare tillväxt från 2011.

För att både säkerställa rekrytering av ny kompetens inom ledande funktioner och förenkla kommunikationen inom koncernen etablerar Elfa nu kontor i Malmö. Detta kommer att underlätta koncernledningens arbete gentemot samtliga enheter i koncernen och öka förutsättningarna att nå våra mål. Malmö blir vår framtida bas för såväl koncernledning som för vissa sälj- och marknadsfunktioner.

Valet av Malmö är naturligt. Öresundsregionen är en av de hetaste i norra Europa med en befolkning på cirka 3.7 miljoner invånare. Regionen är dessutom del av Hamburg/Öresundområdet som bedöms som en av Europas mest intressanta regioner kommande år. För Elfa ligger Malmö/Köpenhamn centralt i förhållande till våra tillväxtmarknader.

Västervik kommer fortsatt vara centrum för Elfas ”Supply” organisation samt för flera andra centrala funktioner såsom IS/IT och produktutveckling. Fabriken i Västervik kommer inte att beröras av att vi flyttar koncernkontoret till Malmö. Västerviksenheten, som är koncernens största tillverkningsenhet, är kapacitetsmässigt väl rustad för fortsatt expansion och för att ta hand om den planerade tillväxten.

Det är en naturlig och positiv utveckling för företaget och för vårt varumärke att flytta koncernled-ningen till Malmö. Vårt mål är att växa från ett huvudsakligen nordiskt företag till en större europeisk/internationell koncern.

För mer information:
Elfa International AB
Per von Mentzer, CEO
Tel: +46 490-532 50
Mobil: +46 70-544 32 50

[cookies]
  • Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
    OK Läs mer